Inschrijven Kortjakje

Vanaf maandag 18 maart 2024 gaan wij weer aan de slag met een nieuw blok Kortjakje-muzieklessen. Dit blok zal bestaan uit 10 muzieklessen voor de kinderen uit groep 1, 2 en 3. De les zal elke maandagmiddag plaatsvinden van 14.45-15.30 (direct na school), uitgezonderd van de vakantieperioden en andere vrije dagen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen wij bekijken hoeveel groepen gemaakt zullen worden. Mochten veel kinderen zich inschrijven, kan het zo zijn dat twee groepen worden gemaakt. De eerste groep vindt dan plaats van 14.45-15.30 uur en de tweede groep van 15.30-16.15 uur.

De eerste les vindt plaats op maandag 18 maart 2024 en de laatste les vindt plaats op maandag 17 juli 2024. De lerares is Karin Janssen.

De kosten voor 10 lessen bedragen € 25. Graag dit bedrag na het invullen van het formulier overmaken op het volgende rekeningnummer: NL50 RABO 0353 8543 79 ten name van Koninklijke Harmonie Aurora*.

Vul het volgende formulier in om uw zoon/dochter aan te melden:

Inschrijfformulier Kortjakje volgt binnenkort!

Gegevens Musaca

Emailadres: info@musaca.nl
IBAN: NL50 RABO 0353 8543 79 ten name van Koninklijke Harmonie Aurora

* Musaca is een samenwerkingsverband tussen harmonie Concordia Obbicht, Harmonie Sint Cecilia Grevenbicht en Koninklijke Harmonie Aurora Grevenbicht. Musaca hanteert op dit moment een bankrekening onder beheer van Koninklijke Harmonie Aurora, waardoor dit rekeningnummer op naam van Koninklijke Harmonie Aurora ingeschreven staat.